Black Jack live

Ett av de spel som lämpar sig bäst att spela i live-format är blackjack. Och det inte främst för att det är trevligt att se dealern lägga ut kort, eller samtala med medspelare. Det är naturligtvis trevligt, och ger en god illusion av att du verkligen är där, och spelar med riktiga människor. Den stora fördelen är att den kortlek som används inte är oändlig. Vissa av er kanske undrar vad det har med saken att göra, medan andra förstår vad det innebär. Så en förklaring kan vara på sin plats.

Blackjack är välkänt som ett spel där en riktigt skicklig spelare faktiskt kan vinna över kasinot. Dels finns det vissa grundläggande regler för när du ska stanna eller välja att få ett nytt kort. Om du bemästrar den biten så har du kommit en bit på väg. Men inte tillräckligt för att förlust ska kunna vändas till vinst, om du inte har tur. För att komma den sista lilla biten på vägen så behöver du räkna kort. Helt enkelt så att du vet hur många kort över en viss valör som dragits. Med en oändlig kortlek, som är det som används av normala online-kasinon, fungerar inte korträknande. Hur många kungar och ess som än dragits finns ett oändligt antal kvar i kortleken som blandas om efter varje giv.

I live blackjack däremot så används riktiga kort vilket betyder att kortleken inte är oändlig. Har du fått en knekt så minskar chansen att ytterligare knektar ska komma upp. Lite beroende på vilka regler som kasinot sedan använder, kan du således bättra på oddsen ytterligare i din favör. Just den möjligheten, att du som spelare faktiskt kan försäkra dig om vinst i det långa loppet, har frustrerat kasinon i flera decennier nu. Den enda lösning som faktiskt fungerar (ur deras synvinkel) är online-blackjack med oändliga kortlekar eller att spela med ett stort antal lekar som blandas om efter varje giv – något som är tidskrävande och stjäl tid från spelandet. Så från en rent ekonomisk synvinkel är live blackjack att föredra för en spelare som vet vad hon gör.

Dock finns det andra faktorer som spelar in i huruvida man föredrar live blackjack eller inte. Helt datoriserad blackjack är mycket snabbare: i live-blackjack spelar du tillsammans med andra människor, och dealern är självklart inte lika snabb som en dator. Så vad gäller hur mycket spelande per timme du får ut så ligger live blackjack långt efter. Beroende på ens synvinkel är det en för- eller nackdel. Eftersom du spelar färre omgångar, så kommer dina pengar garanterat att räcka längre. Dessutom finns där ingen stress. Du gör ditt drag, och måste sedan vänta tills det blir din tur igen.

Sammantaget är blackjack ett av de spel som vinner mest på att spelas live. Problemet är att det ofta är väntetider tills något spelrum blir ledigt. Men, intet är som väntans tider, som Karlfeldt en gång diktade. Möjligen syftade han då på våren, och inte på live blackjack, dock. Om inte annat så kan du ju spela reguljär online blackjack medan du väntar. Det är ju inte heller helt tråkigt.